Medicin mod blæreproblemer
Behandlingar

Medicinens fördelar och biverkningar vid problem med urinblåsan

Överaktiv blåsa - d.v.s akuta trängningar med eller utan urinläckage - drabbar både män och kvinnor. Lyckligtvis är detta ett problem som kan behandlas med livsstilsförändringar och läkemedel.

Behandling med läkemedel görs framförallt vid trängnings- och blandinkontinens, där träningen av blåsan inte har gett tillräcklig effekt. Om man väljer att inte behandlas med läkemedel, är det viktigt att man tillsammans med sin läkare går igenom de olika behandlingsmöjligheterna - och framförallt vad man kan förvänta sig av dem. Det är även viktigt att man är motiverad till att genomföra sin behandling.

Läkemedelsbehandling

Antimuskarina läkemedel är en typ av läkemedel som har funnits i många år. De gör trängningarna mildare och mindre frekventa. Du får även lättare att hålla dig, och därmed minskas risken för urinläckage. Läkemedlet fungerar genom att förhindra att musklerna i blåsan hela tiden drar ihop sig, vilket minskar trängningarna och du slipper den plötsliga känslan av att behöva gå på toaletten. Blåsan blir lugnare, och du kan känna dig tryggare i vardagen.

När man behandlas med den här typen av läkemedel påverkas muskarinreceptorerna* som sitter i blåsan. Dessa receptorer finns även i andra delar av kroppen, som till exempel i mag-tarmkanalen och spottkörtlarna. Det gör att även dessa delar av kroppen påverkas och man kan få biverkningar som muntorrhet och förstoppning. 

Ofta börjar man med en behandling under 1-2 månader för att se om läkemedlet hjälper. Om det har effekt, vilket ofta kan visa sig redan efter några dygn, fortsätter behandlingen i allt från månader till år.

Läkemedel skall inte tas för säkerhets skull, när man ska ut och handla eller gå på bio, utan ska tas enligt läkarens ordination.

Tillsammans med träning av blåsa och bäckenbotten har läkemedlen ofta en god effekt. Det finns en rad olika läkemedel i denna grupp, och de har olika verkning och biverkningar. De vanligaste biverkningen är muntorrhet. Tala med din läkare för mer information.

Idag finns det flera alternativ till antimuskarina läkemedel. De har alla gemensamt att de försöker lugna blåsan, vilket minskar trängningarna och antalet läckage och/eller toalettbesök. Denna typ av läkemedel påverkar andra receptorer* i blåsan än vad de antimuskarina läkemedlen gör. Därför har denna typ av läkemedel inte muntorrhet och förstoppning som biverkningar i samma omfattning som de antimuskarina läkemedlen.

*Receptorer är en slags signalmottagare i cellerna.

 

Injektionsbehandling kan lugna blåsan

Patienter som lider av mycket stora besvär, och som kanske inte får tillräcklig effekt av någon av de ovannämnda läkemedlen, kan få läkemedel insprutad i urinblåsan. Behandligen utförs på sjukhus av en specialist, vanligtvis en urolog. Ämnet som sprutas in hindrar överföringen av signaler till cellerna, och kan på så sätt lugna en överaktiv blåsa.

Injektionerna görs efter en undersökning av din läkare, och det kan vara nödvändigt att upprepa behandlingen, vanligtvis två gånger per år. Många patienter upplever en väsentligt förbättring, och de vanligaste biverkningarna är urinvägsinfektioner och urinretention (bristande förmåga att kunna tömma blåsan).

Våga fråga!

Prata med din läkare om du har frågor om behandlingar eller specifika läkemedel. Tänk även på att berätta för din läkare om dina olika symptom, så att du kan få den bästa möjliga behandlingen.

 

För kvinnor

Östrogen som ges i form av kräm eller vagitorier gör slemhinnorna i underlivet starkare. Man har inte kunnat påvisa någon säker effekt av östrogenbehandling, men vid trängningsinkontinens ges som regel låga doser östrogen, vilket kan minska besvär som sveda, och i viss utsträckning problem med urinträngningar.

 

Läkemedel vid godartad förstorad prostata

Prostatan är en körtel som är ungefär lika stor som en kastanj. Körteln finns endast hos män, och den sitter under urinblåsan och sluter om hela urinröret. En godartad förstorad prostata är en av de främsta anledningarna till att män drabbas av frekvent urinering eller tömningsproblem. Det finns två typer av läkemedel mot godartad förstorad prostata: alfareceptorblockerare och 5-alfa-reduktashämmare.

Alfareceptorblockerare används huvudsakligen vid behandlig av godartad prostataförstoring. Alfareceptorer finns i urinblåsan, -röret och i prostatan. De gör att musklerna i prostatan kan slappna av och inte trycka på urinröret, vilket gör att du enklare kan tömma blåsan. Läkemedlet ger effekt inom två till fyra veckor. Biverkningar, som t.ex. nästäppa, yrsel och trötthet kan förekomma, men går ofta över efter en tids behandling.

5-alfa-reduktashämmare påverkar hormonerna i prostatan och gör att den drar ihop sig, vilket i sin tur lindrar symptomen. 5-alfa-reduktashämmaren ger effekt efter tre till sex månader, och minskar risken för en prostataoperation i framtiden. Biverkningar i form av impotens och nedsatt sexlust kan förekomma, men de biverkningarna försvinner när behandlingen avslutas.

Även om du som man har en godartad förstorad prostata, behöver problemet  inte komma från prostatan. En del män har till exempel svårt att tömma blåsan på grund av den förstorade prostatan, men går på toaletten ofta på grund av besvär med blåsan. I sådana fall kan det vara aktuellt att kombinationsbehandla med flera olika läkemedel.

Glöm inte...

Läkemedelsbehandling ska ofta kombineras med träning av blåsa och bäckenbotten för att du ska få den bästa möjliga kontrollen över din blåsa.

Biverkningar?

Om du får biverkningar av  ditt läkemedel bör du kontakta din läkare, apotek eller sjuksköterska. Det omfattar även eventuella biverkningar som inte står med i bipackssedeln. Genom att rapportera om biverkningar bidrar du till bättre säkerhetsinformation om ett läkemedel.