Besvär

Besvär med urinblåsan? 

Läs mer här.

Stressinkontinens är den vanligaste formen av inkontinens, och drabbar främst kvinnor i övergångsåldern.
Läs mer
Många män har problem med att hålla tätt efter toalettbesöken. Det kan bland annat bero på prostataproblem.
Läs mer
En del människor har svårt att helt eller delvis tömma blåsan. Det kan bero på att blåsan och ringmuskeln inte kommunicerar som de ska.
Läs mer