Problem med urinblåsan

Urinvägarna kan drabbas av flera besvär som ger olika symtom, vi går igenom de vanligaste problemen i det här avsnittet. Några tecken på att allt inte står rätt till är frekventa toalettbesök, svårigheter att hålla sig och problem med att tömma blåsan. Följden blir inte sällan rädsla och oro, vilket kan vara nog så påfrestande i sig.
Astellas Pharma © 2023

URO_2021_0043_SE 09.2021

Kontakta din läkare