image_3
Problem med urinblåsan

Ska du till urologen? Bra att veta före första besöket

Vad händer egentligen när man kommer till urologen för utredning och undersökning av urinvägarna? Och är det verkligen bara män som behöver gå till urologen? Få svaren här.

När man har beslutat sig för att söka hjälp för sina besvär, ska man först beställa en tid för konsultation hos sin läkare. Att bara nämna problemet i förbifarten gör att det lätt faller mellan stolarna. Glöm inte att kunskap är makt. Om man vet i förväg vilken hjälp som finns, kan man även ställa högre krav på behandlingen.

Läkaren har ansvar för att avgöra hur man bäst åtgärdar problemet. Ibland får man en remiss till en specialist för vidare behandling, t.ex. till en urolog.

Därför har vi låtit Lars Henningsohn, lektor och överläkare i urologi på Urologiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, svara på några av de vanligaste frågorna om besöket hos urologen.

 

 

Lars Henningsohn

Vem ska gå till urologen?

– Som urolog behandlar man patienter med sjukdomar i urinvägar och könsorgan hos män och urinvägar hos kvinnor. Kvinnor med symptom från urinvägarna går ofta till gynekologen, som också är utbildade till att behandla de vanligaste sjukdomarna i de nedre urinvägarna. Därför förknippar folk vanligtvis urologer med manliga sjukdomar, men vi behandlar även kvinnor.

Kan du berätta lite om vad man som patient kan förvänta sig när man kommer till dig?

– När en man eller kvinna med urinvägsproblem kommer till mig som urolog, börjar vi med en omfattande sjukdomshistoria, där vi fokuserar på de aktuella problemen/symptomen. Bakgrundsfaktorer, livsstil och andra sjukdomar och aktuell medicinering kan vara viktiga att diskutera, då det finns många orsaker till symptom från urinvägarna. Symptomen vi undersöker brukar delas upp i symptom under själva urineringen (tömningssymptom) och under lagringen av urin i blåsan (lagringsproblem). Samtidigt förekommer andra viktiga symptom som vanligtvis ska följas upp på ett helt annat sätt, som till exempel synligt blod i urinen.

"Bakgrundsfaktorer, livsstil och andra sjukdomar och aktuell medicinering kan vara viktiga att diskutera, då det finns många orsaker till symptom från urinvägarna"
Lars Henningsohn Lektor och överläkare i urologi

Hur man mäter sin stråle

– För att kunna göra en så bra bedömning som möjligt av problemen, brukar man som patient bli ombedd att fylla i ett vätske-/urineringsschema över sina symptom tillsammans med en urinmätning, där man under tre dagar skriver ner varje gång man har kissat, hur mycket man har kissat, samt om man har upptäckt något ovanligt, som t.ex. läckage. Ett finurligt sätt att mäta hur stark stråle man har är att mäta hur snabbt man kan kissa ut den första decilitern urin. Om det tar mer än 12-15 sekunder, är det vanligaste problemet att något hindrar strålen, som t.ex. en förstorad prostata.

– Då det sällan är farligt med symptom från de nedre urinvägarna, ingår en bedömning av hur mycket problem man har av sina symptom - en så kallad livskvalitetsbedömning. Anser man att besvären påverkar ens liv, försöker vi alltid göra allt vi kan för att lindra dem. Vid den här punkten brukar vi urologer ha en ganska bra uppfattning om orsaken bakom problemen, så nu kan själva undersökningen påbörjas.

 

Hur går själva undersökningen till?

– Vi känner på prostatan på alla män med urinvägsbesvär för att få en bedömning av storleken och om den innehåller några knölar som kan leda till ytterligare speciell utredning. Urinsticka och en eventuell urinodling görs också ofta eftersom infektioner i urinvägarna är mycket vanliga. Ibland tar vi också enklare blodprover, allmänna prover, njurfunktionsprover och infektionsblodprover för att hitta orsaken till besvären. En vanlig men också viktig undersökning är att utesluta att en större mängd urin står kvar i urinblåsan efter att man borde ha kissat ut all urin – en så kallad residualurinmätning. Denna görs idag vanligen med hjälp av en speciell ultraljudsapparat som man lägger på magen över urinblåsan. Vid stora mängder måste urinblåsan kanske få hjälp att tömmas med en kateter.

 

"Som urolog tittar vi gärna in i urinröret och blåsan med en liten kikare. Genom detta så kallade cystoskop kan vi då se insidan av dessa organ för att komma närmare lösningen och vilken behandling som lämpar sig bäst i varje enskilt fall"
Lars Henningsohn Lektor och överläkare i urologi

Vad är en urolog?

En urolog är en specialistläkare/kirurg med kunskap om allt inom de manliga och kvinnliga urinvägarna (njurar, urinledare, blåsa, urinrör) samt de manliga könsorganen. Urologen har även kunskap om andra specialistområden, som internmedicin, barnneurologi, gynekologi och andra relaterade områden.

Den bästa möjliga behandlingen

– Som urolog tittar vi gärna in i urinröret och blåsan med en liten kikare. Genom detta så kallade cystoskop kan vi då se insidan av dessa organ för att komma närmare lösningen och vilken behandling som lämpar sig bäst i varje enskilt fall. Idag görs de flesta cystoskopi-undersökningar med tunna och mjuka/böjliga instrument. Om vi tror att prostatan kan vara orsaken, använder vi oss av en annan ultraljudsapparat genom ändtarmen, som gör att vi kan se prostatan mycket bra. På så sätt kan man både mäta storleken och se eventuella vävnadsförändringar.

– I vissa speciella fall måste vi kontrollera funktionen av patientens nedre urinvägar (urinrör och urinblåsa) med hjälp av tryckmätningar och flödesmätningar med hjälp av en speciell apparat. Dessa undersökningar görs av specialutbildade sjuksköterskor, så kallade uroterapeuter, och undersökningarna kallas för urodynamiska undersökningar. I det här läget brukar vi nu ha så pass mycket information att vi kan ställa en diagnos och påbörja den bästa möjliga behandlingsmetoden i samråd med den enskilda patienten.