MATERIAL

Informationsbroschyr om OAB

Blås- och bäckenbottenträning

Till dig med överaktiv blåsa.

Förstå symtomen och följ dina framsteg

Urinmätningslista (svenska)

Urinmätningslista (English)

Patientkort