TESTA DIG SJÄLV

Självskattningsformulär för blåskontroll

0 = inte alls    1 = lite    2 = måttligt    3 = mycket

Untitled Document

1.a – Har du svårt att hålla dig när du blir kissnödig?  1.b – Hur mycket besväras du av detta? 
   
  2.a – Har du problem med att du väldigt ofta måste gå och kissa under dagen?  2.b - Hur mycket besväras du av detta? 
   
  3.a – Måste du gå upp på natten för att kissa?  3.b - Hur mycket besväras du av detta?
   
  4.a - Har du urinläckage?  4.b – Hur mycket besväras du av detta? 
   

SYMPTOM: BESVÄR:

Symtompoäng Denna symtompoäng innebär
0 Du har inga problem med urinträngningar/urinläckage
1-3 Du har lätta symtom
4-6 Du har måttliga symtom
7-9 Du har svåra symtom
10-12 Du har mycket svåra symtom

Om du har en symtompoäng på 4 eller mer bör du söka hjälp.

Denna besvärspoäng innebär Besvärspoäng
Du besväras inte av urinträngningar/urinläckage 0
Du besväras endast lite av dina symtom 1-3
Du besväras måttligt  av dina symtom 4-6
Du besväras mycket av dina symtom 7-9
Du besväras väldigt mycket av dina symtom 10-12

Om du har en besvärspoäng på 1 eller mer kan det vara till fördel för dig att söka hjälp.

VIKTIGT om du har blod i urinen, svårt att kissa eller det gör ont när du kissar MÅSTE du söka läkare.

Diagram över vätske/vattenintag

samt Urinmätningslista

Om du önskar uppsöka läkare kan det vara bra att ha en uppfattning om ditt vätskeintag och antal toalettbesök.