Överaktiv blåsa – hur ofta går du på toaletten?

Överaktiv blåsa (OAB) är ett ganska vanligt problem, och det är inte alltid lätt att hitta orsaken.

Känner du ofta trängningar och måste gå på toaletten, eller om det kanske kommer (skvättar) urin i byxorna, då kan du ha en överaktiv blåsa. Du behöver inte ha alla symptomen för att få diagnosen.

Det största problemet med en överaktiv blåsa är mycket kraftiga trängningar. Det innebär att du helt plötsligt får ett starkt behov av att tömma blåsan. Kraftiga urinträngningar medför inte nödvändigtvis att man inte kan hålla sig. Cirka hälften av patienterna med en överaktiv blåsa har urinläckage, vilket innebär att problemet delas in i två kategorier – ”överaktiv blåsa med läckage” och ”överaktiv blåsa utan läckage”.

Orsaker till en överaktiv blåsa

I Statens medicinska utredning nämns följande orsaker till en överaktiv blåsa:

  • En störning av signalerna mellan hjärna och blåsa
  • Förändring av blåsans muskulatur
  • Psykologiska orsaker
  • Reflexrelaterade orsaker
  • Åldersförändringar i blåsans vävnad
  • Minskad spänst i blåsan efter behandling med strålning eller kemoterapi
  • Nervsjukdomar, t.ex. multipel skleros
  • Åldersrelaterade förändringar i centrala nervsystemet
  • Prostatasjukdomar (t.ex. förstorad prostata).

Överaktiv blåsa med läckage

Om man har besvär med en överaktiv blåsa med läckage får man ofta en plötslig och kraftig urinträngning. Denna kan inte kontrolleras, och man måste snabbt komma till toaletten. Nervsystemet skickar signaler om att du måste kissa, fastän blåsan inte är full. Om du inte kan hålla dig, eller några droppar läcker ut på väg till toaletten, kan detta bero på att hjärnan skickar signaler till muskeln som håller tillbaka urinen att den ska slappna av. Urinläckage kan även uppstå om trycket från blåsan är starkare än motståndet i urinröret.

 

Överaktiv blåsa utan läckage

Om man har besvär med en överaktiv blåsa utan läckage får man ofta en kraftig urinträngning och känner att man måste kissa omedelbart, men man har inga problem med att hålla sig tills man kommer till toaletten. En möjlig orsak kan vara problem med prostatan.

 

Ett vanligt problem

Bland människor över 40 år lider 17 % av en överaktiv blåsa, och problemet är lika vanligt hos både män och kvinnor. Besvär med blåsan blir allt vanligare efterhand som vi blir äldre, men det ska ändå inte betraktas som en naturlig del av åldrandet. Därför ska du alltid söka hjälp om du får problem med urinering.

Vilka är orsakerna till en överaktiv blåsa?

Man vet inte alltid vad symptomen på en överaktiv blåsa beror på, men flera faktorer spelar in. Blåsans aktivitet kan påverkas negativt om man går på toaletten ofta eller ”för säkerhets skull”. Det gör att blåsan vänjer sig vid en felaktig reflex, och blir även mindre eftersom den hela tiden töms på urin. Till sist blir blåsan så liten att du måste gå på toaletten ofta. Det påverkar även blåsan om du dricker mycket, eftersom den vänjer sig vid att tömma sig ofta.

En överaktiv blåsa kan även bero på störningar i nervsignalerna mellan hjärnan och blåsan, vilket leder till att blåsan drar ihop sig oftare än den borde, oavsett hur mycket urin som finns i den. Blåsan kan inte slappna av, utan blir i stället överaktiv. Det innebär att den kan skicka signaler om att det är dags att gå på toaletten, även om du precis var där. Det leder till att du måste gå på toaletten väldigt ofta.

Eftersom orsakerna till en överaktiv blåsa varierar (oftast vet man inte varför man får OAB), och sjukdomsförloppet är individuellt, är det mycket viktigt att man genomgår en omfattande och noggrann utredning. Det är enda sättet att garantera att du får rätt behandling.

Tömningsbesvär – när blåsan inte blir helt tom

Tömningsbesvär – när blåsan inte blir helt tom

Tömningsbesvär – när blåsan inte blir helt tom En del människor har svårt att helt eller delvis tömma blåsan. Det kan bero på att blåsan och ringmuskeln inte kommunicerar som de ska.   När blåsan inte kan tömmas helt brukar man prata om tömningsbesvär. Den...

read more
Är du helt klar nu? Så hanterar du efterdropp

Är du helt klar nu? Så hanterar du efterdropp

Är du helt klar nu? Så hanterar du efterdroppMånga män har problem med att hålla tätt efter toalettbesöken. Det kan bland annat bero på prostataproblem. Att det kommer några droppar urin i underkläderna efter ett toalettbesök brukar man kalla för ett efterdropp. Det...

read more